Tumblelog by Soup.io
 • strangerthankindness
 • mozzazzella
 • wiemnie
 • swaggylikejagger
 • sheilven
 • tove
 • SoulPL
 • ink
 • Ripleyauriga
 • dichotomos
 • achaya
 • Wecanbeheroes
 • inxs
 • whitering
 • grzej
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • carly
 • czarnycukier
 • melodramaticfool
 • willyours
 • lychnis
 • peper
 • doedeer
 • theRumor
 • somersby
 • godiva
 • unsteadyshy
 • vilewicked
 • krzywda
 • anielcia
 • flamingo
 • loveisadogfromhell
 • rufusthedog
 • simons
 • cimcirymci
 • baboo
 • iminlove
 • elleri
 • freepdfebook
 • gug
 • PaniRobinson
 • petronela
 • pozytywna
 • maryjanejanis
 • pabuuu
 • wersjakieszonkowa
 • unitedsoupsfilm
 • thiscouldbeheaven
 • kompleksdziury
 • fuckthisfuckthat
 • psychoCranberry
 • irethtasartir
 • bachantka
 • people-error
 • sharkey96
 • halucynacje
 • coscozapamietam
 • kamykartur
 • guyver
 • imagineallthepeople
 • BowieForever
 • nettle-carrier
 • gogullo77
 • polaparis
 • vermilion-mia
 • LazuliLapis
 • pmbw
 • margarita
 • Beatrix
 • kozikoz
 • 1901
 • kasshoku
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • alittleprovocation
 • klotylda
 • Allyx
 • inajaa
 • silence24
 • yogimccartney
 • mmateusz
 • unknownpleasures
 • AleXUnder
 • kayy
 • h0stka
 • rainbow2233
 • baghera
 • cuilwarthien666
 • soph
 • levi
 • Krycha
 • cultureslut
 • evenee
 • inkarasz
 • justmess
 • pralina
 • Suzi
 • bookoftea
 • dyspnea
 • Perpetuummobile
 • qucykowa
 • whothefuckismonikapomijan
 • raksakorikofalapatorius
 • chabril
 • ladystardust
 • ghiottone
 • adzix69
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2019

5944 ac20
Reposted fromtfu tfu
6014 6bb4 500
Reposted fromtfu tfu
5984 b710
Reposted fromtfu tfu viainzynier inzynier
5999 a7b7 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viainzynier inzynier
Reposted fromzelbekon zelbekon viainzynier inzynier
3880 5f00
Reposted fromtichga tichga viainzynier inzynier
2868 8b34 500
Reposted frompunisher punisher viainzynier inzynier
6338 da64
Reposted fromtfu tfu
5890 5175 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viainzynier inzynier
5898 c5cd 500
Reposted fromministerium ministerium viainzynier inzynier
6229 8345 500
Reposted fromteijakool teijakool viainzynier inzynier

October 21 2019

O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viaretaliate retaliate
7378 1177 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viainsanedreamer insanedreamer

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaretaliate retaliate
3267 8b0b 500
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viafreeway freeway
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viafreeway freeway
5370 ab8d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl