Tumblelog by Soup.io
 • ghiottone
 • ladystardust
 • chabril
 • raksakorikofalapatorius
 • whothefuckismonikapomijan
 • qucykowa
 • Perpetuummobile
 • dyspnea
 • bookoftea
 • Suzi
 • pralina
 • justmess
 • inkarasz
 • evenee
 • cultureslut
 • Krycha
 • levi
 • soph
 • cuilwarthien666
 • baghera
 • rainbow2233
 • h0stka
 • kayy
 • AleXUnder
 • unknownpleasures
 • mmateusz
 • yogimccartney
 • silence24
 • inajaa
 • Allyx
 • klotylda
 • alittleprovocation
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • kasshoku
 • 1901
 • kozikoz
 • Beatrix
 • margarita
 • pmbw
 • LazuliLapis
 • vermilion-mia
 • polaparis
 • gogullo77
 • nettle-carrier
 • BowieForever
 • imagineallthepeople
 • guyver
 • kamykartur
 • coscozapamietam
 • halucynacje
 • sharkey96
 • people-error
 • bachantka
 • irethtasartir
 • psychoCranberry
 • fuckthisfuckthat
 • kompleksdziury
 • thiscouldbeheaven
 • unitedsoupsfilm
 • wersjakieszonkowa
 • pabuuu
 • maryjanejanis
 • pozytywna
 • petronela
 • PaniRobinson
 • gug
 • freepdfebook
 • elleri
 • iminlove
 • baboo
 • cimcirymci
 • simons
 • rufusthedog
 • loveisadogfromhell
 • flamingo
 • anielcia
 • krzywda
 • vilewicked
 • unsteadyshy
 • godiva
 • somersby
 • theRumor
 • doedeer
 • peper
 • lychnis
 • willyours
 • melodramaticfool
 • czarnycukier
 • carly
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • grzej
 • whitering
 • inxs
 • Wecanbeheroes
 • achaya
 • dichotomos
 • Ripleyauriga
 • ink
 • SoulPL
 • tove
 • sheilven
 • swaggylikejagger
 • wiemnie
 • mozzazzella
 • strangerthankindness
 • adzix69
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

Reposted fromdftba dftba vianoisetales noisetales
9165 e885 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko vianoisetales noisetales

January 26 2020

Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaataszka ataszka
Sponsored post
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
3349 ef22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viascorpix scorpix
5677 d8eb 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
6984 0d43 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno vianiskowo niskowo
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna vianiskowo niskowo
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianiskowo niskowo
9501 806e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
2854 24eb 500
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo
9274 d070
Reposted fromla-lu la-lu vianiskowo niskowo
9063 8d8f 500
Sylvia Plath 
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
8540 8894 500
Reposted frommiischa miischa viaidosk8 idosk8
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaidosk8 idosk8
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viaidosk8 idosk8
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaidosk8 idosk8
3290 9d13 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaidosk8 idosk8
7030 b770 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaidosk8 idosk8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl